Pályázati támogatás gyakornokok foglalkoztatására a GlobalLog Kft.-nél

A GlobalLog Kft. 2016 novemberében támogatási kérelmet  nyújtott be a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program – pályakezdők támogatására című projektre. A Nemzetgazdasági Minisztérium cégünket a  támogatásra alkalmasnak minősítette. A Projekt kezdetétől a projekt befejezéséig terjedő időszakra megállapított maximálisan elszámolható összköltség  2.371.313 forint. A támogatás mértéke 100 %. A gyakornoki programban 1 fő gyakornok került teljes munkaidőben  foglalkoztatásra. A program ideje alatt a gyakornok logisztikai ismereteket sajátított el, szakmai és gyakorlati feladatokban kapott felelősségteljes munkát.

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2017. november hónap.

A projekt tényleges befejezésének dátuma: 2018. január hónap.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-01082

A Szegedi Logisztikai Központ mélyépítési munkálatai

A GlobalLog Kft. megbízást adott a DELTATERV Kft.-nek a Szegedi Logisztikai Központ szennyvízelvezetésének, csapadékvíz elvezetésének, ivóvízellátásának, földgáz elosztóvezeték, valamint feltáró út kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezési területet is magában foglalóan Szegedi Kiemelt Gazdasági Övezet elnevezéssel részletes szabályozási terv készült.

A Szegedi Logisztikai Központ mélyépítési munkálatai

A központ az 5 sz. főút mellett a 01418/1 hrsz területén található. A területen eddig mezőgazdasági művelés folyt, így ott közmű nem található. A központ környezetében azonban ivóvíz vezeték, gázvezeték, elektromos vezeték és telefon kábel van, ezért a terület kialakításakor megtervezték és kiépítették az I-es ütem gázvezetékét, valamint az elektromos ellátás biztosítására nagyfeszültségű – 20 kV-os– kábelt. Az ivóvíz vezeték csatlakozási pontja, továbbá az építendő szennyvíz átemelő és a mérőakna helye a közmű üzemeltetőjével történt egyeztetés alapján határozták meg. Ezek megtervezése és kialakítása a Szegedi Vízmű Rt. feladata volt.

Megkezdte működését a Volvo Truck

Megkezdte működését a Volvo Truck

A Volvo hálózatfejlesztési tervének keretén belül, vadonatúj 100%-ban Volvo tulajdonú márkaszerviz működik ez év tavaszától  Szegeden, a GlobalLog Ipari park területén. 

Az abszolút gyári támogatásból létrehozott telephely, teljes körű szolgáltatást nyújt mind tehergépjárművek, mind pedig buszok javításában, karbantartásában, és alkatrész ellátásában.

 

Megvalósult a Hansa-Kontakt Inv. Kft. uniós beruházása

Megvalósult a Hansa-Kontakt Inv. Kft. uniós beruházása

A Hansa-Kontakt Inv. Kft. 2009. augusztusában a projekt során létesített Dél-alföldi regionális logisztikai bázis eszközrendszerében megvalósította, a mintegy 25.500 m2-es fedett raktárt és 6089 m2 kamionparkolót.

A kialakításra került a raktárbázis, mely elsősorban a polcrendszert és az anyagmozgató berendezéseket foglalja magába. Berendezéseinek, egyedi eszközeinek értéke több százmilliós nagyságrendű.