A Szegedi Logisztikai Központ mélyépítési munkálatai

A GlobalLog Kft. megbízást adott a DELTATERV Kft.-nek a Szegedi Logisztikai Központ szennyvízelvezetésének, csapadékvíz elvezetésének, ivóvízellátásának, földgáz elosztóvezeték, valamint feltáró út kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezési területet is magában foglalóan Szegedi Kiemelt Gazdasági Övezet elnevezéssel részletes szabályozási terv készült.

A Szegedi Logisztikai Központ mélyépítési munkálatai

A központ az 5 sz. főút mellett a 01418/1 hrsz területén található. A területen eddig mezőgazdasági művelés folyt, így ott közmű nem található. A központ környezetében azonban ivóvíz vezeték, gázvezeték, elektromos vezeték és telefon kábel van, ezért a terület kialakításakor megtervezték és kiépítették az I-es ütem gázvezetékét, valamint az elektromos ellátás biztosítására nagyfeszültségű – 20 kV-os– kábelt. Az ivóvíz vezeték csatlakozási pontja, továbbá az építendő szennyvíz átemelő és a mérőakna helye a közmű üzemeltetőjével történt egyeztetés alapján határozták meg. Ezek megtervezése és kialakítása a Szegedi Vízmű Rt. feladata volt.

Szennyvízelvezetés

A tervezett szennyvíz csatorna befogadója a meglévő szennyvízátemelő, melynek beömlési szintje 76,00mBf. Az átemelőből meglévő nyomócsövön keresztül jut a szennyvíz a városi rendszerbe. A tervezett csatorna nyomvonala az úttengelyben húzódik. A tervezett gyűjtőcsatorna „alsó” 268fm-es szakasza V30K D300/2500/60 SW csővel készül, 557fm gyűjtőcsatorna D 315KG PVC csőből készül, 99fm „felső” szakasza pedig D200KG PVC csővel. Nagy mélység esetén a csövek alatt beton megerősítés szükséges az egyéb szakaszokon homokos kavics réteget építettek be. A házi bekötő csatornák D200 KG PVC csővel 0,4% lejtéssel készülnek. A gyűjtő gerincvezetéken 50fm-ként tisztító aknát helyeztek el 100cm belső átmérővel és nehéz kivitelű 894/F-600 kerettel és D-400 terhelési osztályú fedlappal. ellátva. A közvetlen csőzónában csak kézi tömörítés a megengedett, azon kívül 85% illetve 95% tömörségűre kellett a talajt tömöríteni.

Csapadékvíz elvezetés

A Kettőshatár-Szénáskerti csatorna a tervezési és kivitelezési terület közepén húzódik önálló számú ingatlanon. A számított vízhozam 738 l/s ( SZVMF Zrt.-tanulmányterve alapján). A Logisztikai Központ területén lévő ingatlanokat önálló egységnek tekintve vizsgálták meg a kilépő csapadék mennyiségét és a 2 ha–nál nagyobb ingatlanokon a csapadékvíz visszatartására tározók létesültek, ami a befogadó szempontjából nagyon fontos, mert a lokalizációs töltés keresztező műtárgy kapacitása 400 l/s. A csatorna hoszsza 1179,4fm előregyártott betonelemekkel kiburkolva készült. Az ingatlanok előtti bejárókban 60*60*15 v. 80*80*15 méretű keretelemek kerültek elhelyezésre. Az előregyártott mederburkolatok alatt 15cm vastag homokos kavics ágyazat készült.
Az épületekről összegyűjtött csapadékvíz, és a burkolt felületekről összegyűjtött és megtisztított csapadékvíz az út melletti árokba, majd ezt követően a terület déli határán húzódó Kettőshatár-Szénáskert csapadékvíz gyűjtőcsatornába kerül.

Ivóvízellátás

A csatlakozási pontot a Szegedi Vízmű Zrt. határozta meg. A központ ivóvíz és tűzivíz ellátásának biztosításához a város hálózatát ki kellett bővíteni, új szakaszokat kellett építeni. Használati vízigény778,2 m3/nap. A legnagyobb napi vízszükséglet 1167,3 m3/nap (19,45 l/sec), míg a tűzivíz igény 3900 l/p.
A tervezett vízvezeték P-10 nyomásfokozatú PE80-as (SDR11) ivóvíz minőségű cső, melyet a karimás kötéseknél DN 350/300 XL-2650 tip. MULTI-JOINT idomokkal lehet összekötni. A teljes szakaszon 12 darab tűzcsapot helyeztek el. A vezeték alatt 15cm vastag homokágyazatot kellett készíteni. A vezeték elkészülte után a nyomáspróbát az üzemi nyomás 1,5szerese+1báron végezték. A megépített vezetéket előbb klóros vízzel fertőtlenítették, majd átöblítették.

Útépítés

A feltáró út 2 szakaszból áll. Az „A” szakasz 803,97m, míg a „B” szakasz 280,71m. Szabályozási szélességük: „A” szakasz 25m, „B” szakasz 20m. Az út szélessége 7,50m, a padka szélessége 1,50m, járda szélessége 1,50m. A feltáró út útcsatlakozása miatt módosították a meglévő vízelvezető árok nyomvonala 105mhosszon az 5-ös sz. út jobb oldalán. Az utak koronaszintjét a csapadékvíz elvezetést biztosító átereszek és a befogadó Kettőshatár-Szénáskerti csatorna a tervezett fenékszintje határozza meg.

Szerkezeti vastagság:

 • 5 cm vtg AC16/F
 • 7 cm vtg AC22/F
 • 9 cm vtg JU32/F
 • 20 cm vtg CKt betonalap
 • 30 cm vtg homokos kavics ágyazat

A burkolat kétoldali süllyesztett szegély lezárással készül 15*40*20 méretű szegélykőből C16 betongerendába ágyazva. A burkolat egyirányú oldalesése ívben is egységesen 2,5%, a padka 5%.

A járda szerkezete:

 • 2,5 cm vtg AC8 v. 4cm vtg térkő
 • 3,5 m vtg AC11v. homokágyazat
 • 15 cm vtg CKt betonalap
 • 15 cm vtg homokos kavics ágyazat

A feltáró út funkcióját tekintve magasabb rendű útkategóriának megfelelően alakították ki, tekintettel a nehéz teherjárművek magas számára. Az út hosszát és vonalvezetését figyelembe véve 30km/h a maximális sebességgel hajthatnak a gépjárművek. Az 5-ös sz. út jobb oldalán építendő le és felhajtó sáv építése során a 162+860 szelvénybe az alábbi táblákat helyeztek ki.

 • Közúton folyó munkák
 • 30 km/h sebességkorlátozás
 • Útszűkület valamint a burkolatszélen

sávozott terelő táblák

Hosszú távon minden irányú kapcsolat biztosítható, így az RSZT- ben feltüntetett forduló vagy körforgalom megépítése nem volt szükség. A feltáró út 0+20 szelvény bal oldalán az úttesttel párhuzamosan 190 méter garavitációs árok helyezkedik el a felszíni vizek elvezetésére, ezen PVC csövön juttatja tovább a csapadékot a befogadóba. A további szakaszon 160m előregyártott TB 30/50/40 elemmel burkolt árok készült ami egy D400KG PVC csövön keresztül út alatti átvezetéssel juttatja a csapadékoz a befogadóba.
A tervezett feltáró út mentén megépülnek az alapközművek,- víz, szennyvíz, gáz, csapadék csatorna melyek biztosítani fogják a betelepülő cégek közmű igényeit.

Megkezdte működését a Volvo Truck

Megkezdte működését a Volvo Truck

A Volvo hálózatfejlesztési tervének keretén belül, vadonatúj 100%-ban Volvo tulajdonú márkaszerviz működik ez év tavaszától  Szegeden, a GlobalLog Ipari park területén. 

Az abszolút gyári támogatásból létrehozott telephely, teljes körű szolgáltatást nyújt mind tehergépjárművek, mind pedig buszok javításában, karbantartásában, és alkatrész ellátásában.

A Volvo nevéhez méltán mint saját hálózatának többi tagja, 24 órás segélyszolgálatot, úgynevezett Volvo Action Service szolgáltatást biztosít a Volvo tulajdonosok részére. 

A megnyitás előtt a munkatársak kivétel nélkül részt vettek több hetes Volvo-val kapcsolatos, minél több területet felölelő képzésekben és ezekkel egy időben beszerzésre került minden gyári célszerszám is. Műhelyünk alkalmas bármilyen típusú pótkocsi javítására is.  Berendezésénél elsődleges szempont volt a korszerű, pontos és gyors javítást lehetővé tevő technológia beszerzése. Az épület és az infrastruktúra úgy került kialakításra, hogy igény esetén további bővítési lehetőség adott.  

A szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely kérdés esetén 06 62 553 780 - as telefonszámon kérhető bővebb felvilágosítás.

Megvalósult a Hansa-Kontakt Inv. Kft. uniós beruházása

Megvalósult a Hansa-Kontakt Inv. Kft. uniós beruházása

A Hansa-Kontakt Inv. Kft. 2009. augusztusában a projekt során létesített Dél-alföldi regionális logisztikai bázis eszközrendszerében megvalósította, a mintegy 25.500 m2-es fedett raktárt és 6089 m2 kamionparkolót.

A kialakításra került a raktárbázis, mely elsősorban a polcrendszert és az anyagmozgató berendezéseket foglalja magába. Berendezéseinek, egyedi eszközeinek értéke több százmilliós nagyságrendű.

Indul a Hansa-Kontakt Inv. Kft Beruházása

A SZILK III. Üteme a Hansa-Kontakt Kft. city-logisztikai beruházása, amely 2008-ban indul. Az idei évben a szerződéskötésre, az opció lehívására, a telekalakításra, a művelési ágból való kivonásra, és a közműberuházások előkészítésére kerül sor.

Új Volvo márkaszerviz épül Szegeden

A Volvo Hungária Kft. a Volvo Truck Corporation 100%-os leányvállalata beruházásában új Volvo haszonjármű márkaszerviz és logisztikai raktár épül Szeged térségében. Az M5 és M43 autópályák közelében található Szegedi Ipari és Logisztikai Központban található 2 hektáros telken létesülő zöldmezős beruházás - melynek várható érteke nettó 550 millió forint - 2009 őszére készült el és került átadásra.

A telek megvásárlásáról a szerződés 2008. augusztus 28-án került aláírásra, a Volvo Hungária Kft. részéről Illés Dávid Ügyvezető igazgató és Kiss Attila Hálózat Fejlesztési igazgató, míg a részben a szegedi önkormányzat tulajdonában lévő Global Log Kft. részéről Dr. Vörös Béla ügyvezető.

Az új, modern, jól felszerelt 1300 m2-es márka szerviz a régió fuvarozói mellett az európai átmenő forgalom magas színvolnalú kiszolgálását célozza meg. Az alkalmazottak várható száma 25 fő lesz, akiknek a professzionális képzéséről a Volvo Budapesten található közép-kelet európai Regionális Tréning Központja gondoskodik.

Hansa-Kontakt logisztikai központjának alapkőletétele

A Hansa-Kontakt a Szegedi Ipari Logisztikai Központban (SZILK) 6,5 hektár területen 3,8 milliárd Ft-ér 28.000 m2 alapterületű raktárépítését kezdte meg. Az ünnepélyes alapkőletételénél beszédet mondott: Botka László polgármester és Kis Attila Hansa-Kontakt Kft. Igazgatója.

Botka László polgármester kiemelte, hogy az M5-s autópálya megépítésével Szegeden is megnőtt az igény a korszerű logisztikai létesítmények iránt. Ennek példája a Hansa-Kontakt Kft. beruházása is.

Kis Attila igazgató elmondta, hogy a 2009. augusztusára a Hansa-Kontakt Kft. egy 21. század követelményeinek megfelelő 28.000 m2 alapterületű logisztikai központ tulajdonosává válik, és ha a szakhatósági engedélyek is rendelkezésre állnak, a cég megkezdheti azt a munkát, amelyre évek óta készül. Nem csak  az a 200 ember várta ezt az időpontot és várja majd az átadást, akinek a cég közel 10 éve stabil munkahelyet biztosít, hanem az a 3000 partner is, akit a Hansa-Kontakt Kft. kiszolgál és ellát nap, mint nap.

4 megyében naponta mintegy 600 ellátott egység érzi majd - reményeink szerint- saját vállalkozásán, hogy egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálásban lesz részük.

Egy alapkő letétele mindig szimbolikus. Ám a Hansa-Kontakt Kft. dolgozói és tulajdonosai részére nem csak azt jelenti, hogy a várt építkezés, kivitelezés elkezdődhet, hanem egy olyan mérföldkő is, mely alapvetően megerősíti a céget és pozitívan befolyásolja jövőjét.

A Hansa-Kontakt Kft. "alapkövét" 14 évvel ezelőtt tették le, amikor a Kft. 1995-ben megalakult. Mára közel 3.000 partnert, ezen belül több, mint 600 szervezett, kis- és középvállalkozást kiszolgáló logisztikai céggé fejlődött.

Fő tevékenységi köre az élelmiszer-, vegyi áru-, dohány- és ital termékek disztribúciója. Az ellátási terület több mint négy megyét ölel fel: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve Pest megye délkeleti része. A régióban számos multinacionális cégnek lát el kizárólagos disztribúciós és logisztikai tevékenységet.

Az építkezésnek a fő kivitelezője az Aktuál Bau Építőipari Kft.

Intermodális cím

2007. június 21-én ünnepélyes keretek között került sor az intermodális logisztikai szolgáltató központ cím átadására.