Webcam

Tevékenységek

A GlobalLog Kft-t illetve jogelődjét 1997-ben azzal a céllal alapította az akkori tulajdonosi kör, hogy létrehozza és üzemeltesse az M5, illetve M43 autópályák bevezető szakasza mellett elhelyezkedő 46 ha nagyságú területen fekvő Szegedi Ipari Logisztikai Központot, más néven SZILK-et.

A terület mára már intermodális Logisztikai központtá és Ipari Parkká nőtte ki magát.

Fontos elvünknek tartjuk:

  • a gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatói övezethez illeszkedő szolgáltatási és betelepülői kör kialakítását,
  • az ehhez kapcsolódó minőségi, kapacitást bővítő fejlesztések megteremtését.

Ezeket szem előtt tartva egy magas színvonalú, a piaci és befektetői igényekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, sokoldalú szolgáltatási csomagot tud kínálni a SZILK, a betelepült és betelepülni szándékozó vállalkozások számára.

Master Theme

This is the Master theme of our fast and slick Warp theme framework! It is optimized and streamlined to serve as a blueprint to build your own custom themes.

The Master theme takes full advantage of all the latest Warp6 features like a completely responsive layout, semantic HTML5 markup, a nice and clean administration UI and much more.

Read more

Fejlesztések

Szeged városfejlesztési koncepciója, stratégiája kiemelt fejlődési irányként határozza meg a regionális elosztó, logisztikai központ szerepet.

A Szegedi Ipari Logisztikai Központ (SZILK) kitűnő gazdasági és kereskedelmi fekvésének köszönhetően és az M43-as autópálya megépítésének eredményeként várhatóan a központ forgalma jelentős mértékben növekedni fog az elkövetkezendő években. A forgalom növekedéséhez hozzájárulhat a déli és keleti határszomszédaink folyamatos gazdasági fejlődése is.

Nem csak országosan, de a határ melletti Logisztikai Központokkal is fel kell venni a versenyt, ehhez viszont egymásra épülő, minőségi követelményeknek eleget tévő központ felépítésére van szükség. A környékbeli, határ melletti országok és városok fejlődése, gazdaságának konkrét igénye és nemzetközi szállítási költségek optimalizációja is indokolja egy logisztikai szolgáltatásokat és azok társ tevékenységeit is magába foglaló központ üzemeltetését, a szolgáltatások és az alapinfrastruktúra folyamatos fejlesztését, korszerűsítését.

A fejlesztések lehetővé teszik minél több cég egymást kiegészítő tevékenységi körének, szolgáltatásának összehangolását, mely a vállalkozások egymást támogató fejlődését is elősegíti. Az új betelepülő vállalkozások új munkalehetőségeket és a meglévők bővítését is eredményeznek, melyek egyben a város életszínvonalának növekedését is segítik.

Céljaink között szerepel a helyi infrastruktúra bővítése, munkahelyek létrehozása, egyben a meglévők körülményeinek javítása és ezzel a helyi vállalkozások versenyképességének fokozása.

A GlobalLog Kft egyik fő feladata, hogy Szeged város még hatékonyabb és sikeresebb gazdasági szerepvállalását is szem előtt tartva működtessen egy széles körű szolgáltatást kínáló logisztikai központot.

A GlobalLog Kft fejlesztéseit az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapjának társfinanszírozásával valósítja meg.